ביטוח נסיעות לחו"ל

ישנה חשיבות גדולה ברכישת ביטוח רפואי לפני הנסיעה לחו"ל. 


ביטוח נסיעות לחו"ל מכיל כיסוי הוצאות רפואיות בחו"ל, הכולל גם הוצאות אשפוז בחו"ל, הטסה רפואית לארץ, הטסה באמבולנס אווירי, פינוי אווירי ו/או ימי לבי"ח קרוב בחו"ל, טיפול חירום בשיניים, הטסת מלווה ועוד.


כמו-כן מומלץ לרכוש בכל נסיעה גם:
איתור וחילוץ, חבות כלפי צד שלישי, החזר הוצאות בגין ביטול ו/או קיצור נסיעה, החזר עבור אבדן או גניבה של מטען.


ניתן להוסיף בהתאמה לאופי הנסיעה גם כיסויים לספורט אתגרי , ספורט חורף, כיסוי למכשירים אלקטרוניים ותאונות אישיות.


מומלץ מאוד לבצע רכישה דרך סוכן ביטוח המתמחה בנסיעות לחו"ל, בכדי למנוע טעויות במילוי הצהרת הבריאות. 


כמן-כן בזמן תביעה הטיפול יתבצע דרך הסוכן