ביטוח חיים

ביטוח חיים הינו לדעתי הביטוח החשוב ביותר.

הוא בא להגן על המשפחה במקרה של חס וחלילה מוות של אחד או יותר ממפרנסי המשפחה.


ביטוח החיים ישמש כרשת ביטחון בשעה הקשה ויאפשר למשפחה למרות הצער הגדול על אבדן יקיריהם שקט כלכלי על-מנת להמשיך בשגרת חייהם ככל הניתן.